Lovgivning

Herunder finder du en komplet oversigt over lovgivningen.

Kapitel 1

Lovens anvendelsesområde

Kapitel 2

Lejeaftalen

Kapitel 3

Mangler ved det lejede

Kapitel 4

Vedligeholdelse

Kapitel 5

Lejerens brug af det lejede

Kapitel 6

Betaling af leje

Kapitel 7

Betaling for temperaturregulering, vand og el

Kapitel 8

Ændring af lejevilkår

Kapitel 9

Udlejerens adgang til det lejede

Kapitel 10

Forbedringer m.v.

Kapitel 11

Beboerrepræsentation

Kapitel 12

Brugsrettens overgang til andre (Fremleje, bytte m.v.)

Kapitel 13

Opsigelse

Kapitel 14

Udlejerens ret til at hæve lejeaftalen

Kapitel 15

Lejeres fraflytning

Kapitel 16

Tilbudspligt

Kapitel 17

Lejerens brug af det lejede

Kapitel 18

Huslejenævn og boligret

Kapitel 19

Lovens ikrafttræden m.v.