Hvad koster det at føre en sag i boligretten?

Background

Det behøver ikke at være dyrt at føre en sag i Boligretten selvom, at der er sagsomkostninger forbundet med at føre en retssag. Det er derfor være en god idé at få hjælp af en advokat, og at undersøge om du kan få dækket omkostningerne gennem egen indboforsikring (retshjælpsforsikring) eller ved at søge om fri proces.

Sagsomkostninger

Der er – udover et gebyr ved at føre en retssag – også andre omkostninger, som skal betales. Dette kaldes sagsomkostninger. Sagsomkostninger består af gebyrer til retten, advokatudgifter til den vindende part samt egne advokatudgifter. Er der afholdt syn og skøn eller involveret andre i sagen, kan der være yderligere omkostninger dertil, som skal betales. Det er derfor vigtigt at du undersøger muligheden for at få dækket dine omkostninger ved en boligretssag.

Retshjælpsforsikring

De fleste danskere har en retshjælpsforsikring, der kan dække omkostningerne ved visse retssager. Retshjælpsforsikringen er en del af din indboforsikring, og det er der mange, som ikke er klar over.

En retshjælpsforsikring vil normalt dække retsafgiften, advokatudgifter, udgifter til syn og skøn og vidnegodtgørelse, samt de idømte sagsomkostninger, hvis du skulle tabe sagen.  Du skal være opmærksom på at en retshjælpsforsikring har en maksimumsdækning og en selvrisiko. Dette kan variere fra forsikringsselskab til forsikringsselskab, så undersøg nærmere betingelserne i din forsikring. Selvrisikoen er typisk 10 procent af udgifterne, hvorfor din samlede udgift ved en boligretssag er meget begrænset.

Fri proces

Du kan søge at få dækket omkostningerne ved en retssag ved at søge Civilstyrelsen om fri proces. Gennem fri proces vil staten yde økonomisk bistand. Formålet med fri proces er at give personer med mindre gode økonomiske forhold mulighed for at føre retssag på linje med andre personer.

Det er kun dem med lavere indkomster, som er under de fastsatte beløbsgrænser, som kan få fri proces.  Hvis din indtægt for forrige år er under et givent beløb, opfylder du de økonomiske betingelser for at få fri proces.

Hvis du får tilkendt fri proces, betyder det, at statskassen kan betale advokatsalæret og udgifter i forbindelse med retssagen. Statskassen kan også dække de omkostninger, som den tabende part tilpligtes at betale for modpartens sagsomkostninger.

Hvis de økonomiske betingelser ikke opfyldes, fordi din indtægt eksempelvis er for høj, kan der i ganske særlige tilfælde alligevel tilkendes fri proces. Et særlig tilfælde kan være, hvis sagen har væsentlig betydning for din sociale eller erhvervsmæssige situation.

Indlevere stævning til Boligretten

Hvis du vil have Boligretten til at behandle din sag, skal sagen indbringes i form af indlevering af en ”stævning”. Det er helt afgørende, at du får advokatbistand til din sag, hvis du ønsker et godt resultat. De fleste retshjælpsforsikringer kræver da også, at du er bistået af en advokat, hvis du skal gøre brug af den. Det er let at tabe sagen uden en advokat, og det kan føre til at du må betale de idømte sagsomkostninger, hvis du skulle tabe sagen.

Få hjælp til din sag

Du er velkommen til at kontakte os for en gratis og uforpligtende drøftelse af din sag, hvis du ønsker at opstarte en sag i boligretten eller, hvis udlejer har indbragt en sag for boligretten.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg