Kan man klage over for høj husleje?

Boligkompleks

Nogle lejere betaler for meget i husleje uden at vide det. Hvad de måske heller ikke ved, er, at det er muligt at klage over den høje husleje og på den måde få den nedsat. En husleje fastsættes på tre forskellige måder:

  • Omkostningsbestemt husleje
  • Det lejedes værdi
  • Markedsleje

Omkostningsbestemt husleje

Huslejen på din lejebolig kan fastsættes ud fra de udgifter, som udlejeren har i forbindelsen med driften af ejendommen samt yderligere rimelige tillæg, såfremt følgende betingelser opfyldes:

  • Lejemålet skal være beliggende i en kommune med boligregulering.
  • Ejendommen skal være opført før 31.12.1991

Hvis ejendomme, hvori du bor til leje, er opført efter 31.12.1991, vil dit lejemål ikke være omfattet af omkostningsbestemt husleje.

Det lejedes værdi

Hvis huslejen fastsættes efter det lejedes værdi, betyder det, at huslejen fastsættes ved en sammenligning af huslejeniveau i lignende lejemål. Her tages der hensyn til lejemålets størrelse, beliggenhed, kvalitet, art, inventar og vedligeholdelsestilstand. Hvis din husleje vurderes til at være væsentlig højere end lignende lejemål, så vil det kunne antages at den er for høj. Det er dog vigtigt at bemærke, at din husleje skal overstige andre sammenlignelige lejemål med ca. 10-15%.

Markedsleje

Kan din husleje hverken fastsættes efter det lejedes værdi eller reglerne om omkostningsbestemt husleje, så kan huslejen være fastsat efter reglerne om markeds leje. Ved markedsleje gælder det, at udlejer selv må fastsætte husleje, så længe den ikke er urimelig høj. Brug af reglerne for markedsleje gælder kun for ejendomme som er opført efter 31.12.1991.

Sådan klager du over din husleje

Hvis du på nogen måde har grund til at tro, at du betaler for meget i husleje, så kan du klage. Huslejenævnet er stedet, hvor du indbringer din sag og har mulighed for at få nedsat din husleje. Det koster 319 kroner (2022-pris) at anlægge sag i Huslejenævnet. 

Det er Huslejenævnet, som behandler sager om huslejens størrelse. Klagen som Huslejenævnet modtager vil blive sendt videre til udlejer. Dernæst har udlejer 14 dage til at kommentere på sagen. Når sagen er tilstrækkelig oplyst og Huslejenævnet har indhentet alle relevante oplysninger, vil der blive truffet afgørelse i sagen. Det er forskelligt fra Huslejenævn til Huslejenævn, hvor lang tid det tager før sagen er behandlet.

Huslejenedsættelse med tilbagevirkende kraft

Viser det sig, at din husleje er urimelig høj, er det muligt, at du kan få huslejen nedsat med tilbagevirkende kraft. I dette tilfælde er der to datoer, som er vigtige. Den første dato, er den, hvor du første gang betalte huslejen, typisk i forbindelse med indflytning. Hvis der er gået under 12 måneder siden du første gang betalte huslejen, kan du kræve huslejen nedsat med tilbagevirkende kraft.

Hvis du har boet i lejemålet i mere end 12 måneder og der indenfor de 12 måneder er blevet foretaget en huslejestigning – så vil der være mulighed for at kræve en huslejenedsættelse med tilbagevirkende kraft.

I særlige tilfælde vil huslejen kunne sættes ned med tilbagevirkende kraft i længere tid end de 12 måneder.

Derimod vil huslejenedsættelse være gældende fremadrettet, hvis der er gået mere end 12 måneder fra din første betaling af husleje eller siden den sidste huslejestigning.

Er du i tvivl om din husleje er for høj?

Hos boligretssag.dk er vi specialister i sager omhandlende lejeboliger. Få en uforpligtende snak med én af vores advokater og lad os hjælpe dig med din sag. Kontakt os her.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Advokat Niels Bjerre

– Advokat fra 2015 til nu
– Advokatfuldmægtig fra 2012 til 2015
– Jurastuderende fra 2005 til 2012 i Aarhus.

Niels Bjerre

Seneste blogindlæg