Lejemål

Nedenunder kan du få et overblik over alle de blogindlæg, som vi har lavet inden for denne kategori.

Huslejenævnet

Ventetid ved huslejenævnet

Når en sag indbringes for huslejenævnet, skal de træffe afgørelse inden 4 uger fra nærmere givet tidspunkt. Hvis huslejenævnet ikke træffer afgørelsen inden 4 uger

Læs mere
Lejligheder
Retsforløb

Hvad er en boligretssag?

Boligretssager omhandler lejens størrelse, mangler ved det lejede, opsigelse af lejeaftalen og generelle uenigheder mellem lejer og udlejer. Mange af sagerne har været forbi Huslejenævnet

Læs mere