Boligretssag

Nedenunder kan du få et overblik over alle de blogindlæg, som vi har lavet inden for denne kategori.

Huslejenævn
Huslejenævnet

Når nævnet afviser en sag

Alle kommuner har beboerklagenævn og huslejenævn, der afgør uenigheder mellem lejer og udlejer. Kan parterne ikke selv løse konflikten gennem dialog, kan de sende en

Læs mere
Lejligheder
Retsforløb

Hvad er en boligretssag?

Boligretssager omhandler lejens størrelse, mangler ved det lejede, opsigelse af lejeaftalen og generelle uenigheder mellem lejer og udlejer. Mange af sagerne har været forbi Huslejenævnet

Læs mere