nibjerre

Nedenunder kan du få et overblik over alle de blogindlæg, som vi har lavet inden for denne kategori.

Huslejenævnet

Ventetid ved huslejenævnet

Når en sag indbringes for huslejenævnet, skal de træffe afgørelse inden 4 uger fra nærmere givet tidspunkt. Hvis huslejenævnet ikke træffer afgørelsen inden 4 uger

Læs mere
Huslejenævn
Huslejenævnet

Når nævnet afviser en sag

Alle kommuner har beboerklagenævn og huslejenævn, der afgør uenigheder mellem lejer og udlejer. Kan parterne ikke selv løse konflikten gennem dialog, kan de sende en

Læs mere